Klotshop

Klotshopen öppen torsdagar 10:00-13:00

Har du ingen möjlighet att komma in på torsdagar?
Ring 0910-710073 eller kom in på hallen för att boka en tid.

Klotshopen

Borrning av nya klot
Gratis borrning på alla våra nya och begagnade klot.
(inkl. fingerinsatser & solid tumhylsa.)

Borrning av eget nytt klot
Borrning av eget klot. 1000:-
(inkl. fingerinsatser & solid tumhylsa.)

Omborrning av klot (Pluggning av alla hål.)
Inkl. fingerinsatser, solid tumhylsa och renovering. 800:-

Tillägg:
Ytterhylsa för switchgrip +150:-
Ytterhylsa & innerhylsa för switchgrip +470:-Övriga arbeten
Byte av tuminsats inkl. borrning. 350:-
Tumhylsa (inre) för switchgrip. 350:-
Lagning av skador prissätts efter bedömning av skadans omfattning.


Fingerhål
Byte av fingerinsatser inkl. arbete 180:-
Lösa fingerinsatser 70:- / st

Renoveringar och tvättningar
Ultraljudsrengöring inkl. renovering 350:-
Ultraljudsrengöring 200:-
Renovering och polering 200:-

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram