Frågor & Svar

Här hittar du lite information om oss och våra lokaler.
Hittar du inte vad du söker så tveka inte att höra av dig till oss!

Information på plats

Det finns personal på plats som kan ge information om den fysiska tillgängligheten på stället, orientering, toaletter mm
Ja
Personal eller informationsdisk är väl synlig från entrén
Nej
Information om lokalerna och aktiviteter finns på lättläst svenska
Ja

Parkerings- och angöringsmöjligheter

Handikapparkering finns mer än 25 m från lokalens entré
Nej
 Angöringsplats för t ex färdtjänstfordon finns inom 10 m från lokalens entré
Ja
Spicy jalapeno bacon ipsum dolor amet shankle spare ribs bresaola, tenderloin frankfurter doner rump. Turkey tenderloin jerky kevin pork loin. Frankfurter rump tongue landjaeger, pork buffalo sirloin. Pig cupim sausage biltong meatball tongue hamburger t-bone cow shank pancetta burgdoggen. Tail kielbasa meatloaf pork chop kevin ham hock frankfurter turducken brisket alcatra tenderloin jerky pig.

Pork loin tongue short loin short ribs, doner ham hock salami. Doner sirloin corned beef, burgdoggen landjaeger capicola meatball pork belly beef ribs. Pork chop beef corned beef frankfurter. Beef ribs bacon ball tip, spare ribs pancetta jerky pork belly tail. Ball tip tail alcatra pork loin burgdoggen, kielbasa landjaeger. Ground round hamburger tongue, sirloin leberkas pork loin prosciutto chuck cow short loin rump shank filet mignon pork chislic.

Gångstråk

Gångstråk från p-plats eller angöringsplats till entré hålls fritt från hinder så att passagemåttet är minst 1,5 m
Ja
Det finns naturligt ledstråk (t ex gräskant, kantsten eller vägg) att följa från angöringsplats till entrén
Ja
Det finns anlagt ledstråk med sinusplattor som är 70 cm brett till entrén

Nej

Entré

Rökning tillåts inte vid entré. Skylt med rökförbud finns.
Nej
Dörröppning är minst 0,9 m (fritt mått avses)
Ja
Dörröppnare finns till entrédörren (dörröppnare placerad minst 0,7 m från dörrbladets uppslagning och med centrum 80 cm över golv/mark)

Ja
Kort passage förbi t ex försäljningsstånd, kassor etc. är minst 0,9 m (fritt mått avses)
Ja
Om trappa till entré finns är denna kompletterad med ramp eller hiss
Nej
 Trappors översta och nedersta stegframkant har kontrastmarkets i ljushet minst 0,40 enligt NCS (Natural color system) mot trappan i övrigt. Ljus markering i mörk trappa eller mörk markering i ljus trappa.
Nej
Trappor har ledstång på båda sidor
Nej
Ledstänger är väl kontrasterade mot omgivning
Nej
Om ramp finns, är ramplutningen max 1:12 i jämn lutning, helst flackare (Nivåskillnad från marknivå till entré får vara högst 0,5 m och ramplängd vara max 6 m. Är nivåskillnad högre ska vilplan finnas mellan ramper)

Nej
Hiss finns (enplan)
Nej

Lobby

Kapprum eller garderob för avhängning av ytterplagg finns
Ja
Lägre del av kapphylla finns som kan nås av person som använder rullstol (max 1,20 m över golv)

Nej
Kapphyllan är väl kontrasterad mot omgivning
Ja
Utstickande delar av kapphyllan är inbyggd ner till golv
Nej

Toaletter

Handikapptoalett enligt godkända mått (2,20x2,20 m) finns
Ja
 Handikapptoalett finns men är mindre än 2,20x2,20 m

Nej
Takskenor finns på toaletten (egen sele krävs)
Nej
Omklädningsbrits för vuxen (L=2,0 m H=50 cm B=90 cm) finns på toaletten (krävs att toalettens bredd är 3,10 m)
Nej
Stomispol finns

Nej
Befintliga handikapptoaletter går att nå under lokalens öppettider och är upplåsta eller nyckel finns att låna
Ja

Omklädningsrum med dusch

Handikapptoalett enligt godkända mått (2,20x2,20 m) finns i anslutning till omklädningsrum

Nej
Toaletten nås från neutralt utrymme


Nej
Minst ett duschbås är 2,0 m brett (duschutrymme + plats bredvid)
Nej
Uppfällbar duschstol finns i duschutrymmet
Nej
Enskilt utrymme för ombyte och dusch finns

Nej
Kombinerad toalett och omklädningsrum med dusch och brits finns för personer som behöver separat utrymme. (Storlekskrav 2,2x4,40 m)
Nej
Förvaringsskåp finns
Nej
Förvaringsskåp är nåbara från rullstol (1,5 m vändyta framför och lås max 1,2 m över golv)

Nej

Säkerhet

Visuellt och audiellt utrymningslarm finns i byggnadens publika delar inklusive hygienrum
Nej
Endast audiellt utrymningslarm finns i byggnadens publika delar inklusive hygienrum
Ja
Taktila (kännbara) utrymningskartor finns
Nej
Utrymningsskyltar med rullstolssymbol finns som visar väg till utrymningsplats eller direkt ut

Nej

Skyltning

Lättbegriplig och tydlig skyltning finns
Ja
Riktningsskyltar har texthöjd som är 100 mm
Ja
Skyltar som ska läsas på kort avstånd har texthöjd på 25-40 mm
Ja
Skyltar som ska läsas på nära håll har texthöjd på 15 mm och är försedd med taktil symbol och punktskrift (t.ex för toalett)
Nej
Skyltar har förklarande bildsymboler
Nej

Åskådarplatser och scener

Åskådarplatser finns för personer som använder rullstol
Ja
Åskådarplatser för person som använder rullstol kan nås utan att passera trappor (ramp eller hiss finns)
Ja
Ev. hiss till åskådarplatser är minst 1,40x1,10 m

Nej
Lutning på ev. ramp till scen eller åskådarplatser 1:12 i jämn lutning, helst flackare (Nivåskillnad från marknivå till entré får vara högst 0,5 m och ramplängd vara max 6 m. Är nivåskillnad högre ska vilplan finnas mellan ramper)
Ja
Åskådarplatser för person som använder rullstol är minst 0,9 m breda
Ja
Utrymme till framförvarande sittplats är minst 1,3 m
Ja
Avåkningsskydd och skyddsräcke finns på rullstolsplatser
Ja
Trappor till åskådarplatser har ledstång på båda sidor
Nej
Trappors översta och nedersta stegframkant har kontrastmarkeras minst 0,40 enligt NCS (Natural Color System). Ljus kontrast i mörk trappa eller mörk kontrast i ljus trappa
Nej
 Sittplatser har ryggstöd
Ja
Sittplatser är försedda med armstöd på båda sidor
Nej
Scen för uppträdande kan nås av person som använder rullstol eller annat hjälpmedel (ramp eller hiss finns)
Nej

Ljud och ljudnivåer

Ljudanläggning finns
Ja
Ljudnivå vid uppträdande följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Ja
Lokalen är utrustad med hörslinga
Nej
Hörselproppar finns att köpa
Nej
 Tyst/lugn zon finns
Nej
Syntolkningsutrustning finns
Nej

Allergier och överkänslighet

Lokalen är fri från helräckningsmattor som kan samla damm
Ja
Eventuella växter i lokalen är doftfria och anses normalt sätt inte vålla allergiska reaktioner.
Ja
Gluten- och laktosfria produkter finns om det serveras fika/mat
Ja
Elsanerat rum eller elreducerat rum finns för besökande
Nej

För Bokning och information

Telefon 0910 - 71 00 73

Boka bana online
starstar-emptychevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram