Ball shop

Thursday 10:00-13:00 shop open.

Don't have the opportunity to come in on Thursdays?
Other times call us on 0910-71 00 73 or come into the hall to book an appointment.

The ball shop:

Borrning av nya klot
Gratis borrning på alla våra nya och begagnade klot.
(inkl. fingerinsatser & solid tumhylsa.)

Borrning av eget nytt klot
Borrning av eget klot. 1000:-
(inkl. fingerinsatser & solid tumhylsa.)

Omborrning av klot (Pluggning av alla hål.)
Inkl. fingerinsatser, solid tumhylsa och renovering. 800:-

Addition:
Ytterhylsa för switchgrip +150:-
Ytterhylsa & innerhylsa för switchgrip +470:-Other works
Byte av tuminsats inkl. borrning. 350:-
Tumhylsa (inre) för switchgrip. 350:-
Lagning av skador prissätts efter bedömning av skadans omfattning.


Fingerhål
Byte av fingerinsatser inkl. arbete 180:-
Lösa fingerinsatser 70:- / st

Renoveringar och tvättningar
Ultraljudsrengöring inkl. renovering 350:-
Ultraljudsrengöring 200:-
Renovering och polering 200:-

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram