Bowlingkompaniet

Information på plats

1. Det finns personal på plats som kan ge information om den fysiska tillgängligheten på stället, orientering, toaletter mm.

Ja

 

2. Personal eller informationsdisk är väl synlig från entrén

 

Nej

 

3. Information om lokalerna och aktiviteter finns på lättläst svenska

Ja

 

Parkerings- och angöringsmöjligheter

4. Handikapparkering finns mer än 25 m från lokalens entré

Nej

 

5. Angöringsplats för t ex färdtjänstfordon finns inom 10 m från lokalens entré

Ja

 

Gångstråk

6. Gångstråk från p-plats eller angöringsplats till entré hålls fritt från hinder så att passagemåttet är minst 1,5 m

Ja

 

7. Det finns naturligt ledstråk (t ex gräskant, kantsten eller vägg) att följa från angöringsplats till entrén

Ja

 

8. Det finns anlagt ledstråk med sinusplattor som är 70 cm brett till entrén

Nej

 

Entré

9. Rökning tillåts inte vid entré. Skylt med rökförbud finns.

Nej

 

10. Dörröppning är minst 0,9 m (fritt mått avses)

Ja

 

11. Dörröppnare finns till entrédörren (dörröppnare placerad minst 0,7 m från dörrbladets uppslagning och med centrum 80 cm över golv/mark)

Ja

 

12. Kort passage förbi t ex försäljningsstånd, kassor etc. är minst 0,9 m (fritt mått avses)

Ja

 

13. Om trappa till entré finns är denna kompletterad med ramp eller hiss

Nej

 

14. Trappors översta och nedersta stegframkant har kontrastmarkets i ljushet minst 0,40 enligt NCS (Natural color system) mot trappan i övrigt. Ljus markering i mörk trappa eller mörk markering i ljus trappa.

Nej

 

15. Trappor har ledstång på båda sidor

Nej

 

16. Ledstänger är väl kontrasterade mot omgivning

Nej

 

17. Om ramp finns, är ramplutningen max 1:12 i jämn lutning, helst flackare (Nivåskillnad från marknivå till entré får vara högst 0,5 m och ramplängd vara max 6 m. Är nivåskillnad högre ska vilplan finnas mellan ramper)

Nej

 

18. Hiss finns (enplan)

Nej

 

 

 

Lobby

30. Kapprum eller garderob för avhängning av ytterplagg finns

Ja

 

31. Lägre del av kapphylla finns som kan nås av person som använder rullstol (max 1,20 m över golv)

Nej

 

32. Kapphyllan är väl kontrasterad mot omgivning

Nej

 

33. Utstickande delar av kapphyllan är inbyggd ner till golv

Nej

 

Toaletter

34. Handikapptoalett enligt godkända mått (2,20x2,20 m) finns

Ja

 

35. Handikapptoalett finns men är mindre än 2,20x2,20 m

Nej

 

36. Takskenor finns på toaletten (egen sele krävs)

Nej

 

37. Omklädningsbrits för vuxen (L=2,0 m H=50 cm B=90 cm) finns på toaletten (krävs att toalettens bredd är 3,10 m)

Nej

 

38. Stomispol finns

Nej

 

39. Befintliga handikapptoaletter går att nå under lokalens öppettider och är upplåsta eller nyckel finns att låna

Ja

 

Omklädningsrum med dusch

40. Handikapptoalett enligt godkända mått (2,20x2,20 m) finns i anslutning till omklädningsrum

Nej

 

41. Toaletten nås från neutralt utrymme

Nej

 

42. Minst ett duschbås är 2,0 m brett (duschutrymme + plats bredvid)

Nej

 

43. Uppfällbar duschstol finns i duschutrymmet

Nej

 

44. Enskilt utrymme för ombyte och dusch finns

Nej

 

45. Kombinerad toalett och omklädningsrum med dusch och brits finns för personer som behöver separat utrymme. (Storlekskrav 2,2x4,40 m)

Nej

 

46. Förvaringsskåp finns

Nej

 

47. Förvaringsskåp är nåbara från rullstol (1,5 m vändyta framför och lås max 1,2 m över golv)

Nej

 

Säkerhet

48. Visuellt och audiellt utrymningslarm finns i byggnadens publika delar inklusive hygienrum

Nej

 

49. Endast audiellt utrymningslarm finns i byggnadens publika delar inklusive hygienrum

Ja

 

50. Taktila (kännbara) utrymningskartor finns

Nej

 

51. Utrymningsskyltar med rullstolssymbol finns som visar väg till utrymningsplats eller direkt ut

Nej

 

Skyltning

52. Lättbegriplig och tydlig skyltning finns. Läs mer

Ja

 

53. Riktningsskyltar har texthöjd som är 100 mm

Ja

 

54. Skyltar som ska läsas på kort avstånd har texthöjd på 25-40 mm

Ja

 

55. Skyltar som ska läsas på nära håll har texthöjd på 15 mm och är försedd med taktil symbol och punktskrift (t.ex för toalett)

Nej

 

56. Skyltar har förklarande bildsymboler

Nej

 

Åskådarplatser och scener

57. Åskådarplatser finns för personer som använder rullstol

Ja

 

58. Åskådarplatser för person som använder rullstol kan nås utan att passera trappor (ramp eller hiss finns)

Ja

 

59. Ev. hiss till åskådarplatser är minst 1,40x1,10 m

Nej

 

60. Lutning på ev. ramp till scen eller åskådarplatser 1:12 i jämn lutning, helst flackare (Nivåskillnad från marknivå till entré får vara högst 0,5 m och ramplängd vara max 6 m. Är nivåskillnad högre ska vilplan finnas mellan ramper)

Ja

 

61. Åskådarplatser för person som använder rullstol är minst 0,9 m breda

Ja

 

62. Åskådarplatser för rullstol är integrerade bland övriga platser

Ja

 

63. Utrymme till framförvarande sittplats är minst 1,3 m

Ja

 

64. Avåkningsskydd och skyddsräcke finns på rullstolsplatser

Ja

 

65. Trappor till åskådarplatser har ledstång på båda sidor

Nej

 

66. Trappors översta och nedersta stegframkant har kontrastmarkeras minst 0,40 enligt NCS (Natural Color System). Ljus kontrast i mörk trappa eller mörk kontrast i ljus trappa

Nej

 

67. Sittplatser har ryggstöd

Ja

 

68. Sittplatser är försedda med armstöd på båda sidor

Nej

 

69. Scen för uppträdande kan nås av person som använder rullstol eller annat hjälpmedel (ramp eller hiss finns)

Nej

 

Ljud och ljudnivåer

70. Ljudanläggning finns

Ja

 

71. Ljudnivå vid uppträdande följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer

Ja

 

72. Lokalen är utrustad med hörslinga

Nej

 

73. Hörselproppar finns att köpa

Nej

 

74. Tyst/lugn zon finns

Nej

 

75. Syntolkningsutrustning finns

Nej

 

Allergier och överkänslighet

76. Lokalen är fri från helräckningsmattor som kan samla damm

Ja

 

77. Eventuella växter i lokalen är doftfria och anses normalt sätt inte vålla allergiska reaktioner. Läs mer

Ja

 

78. Gluten- och laktosfria produkter finns om det serveras fika/mat

Ja

 

79. Elsanerat rum eller elreducerat rum finns för besökande

Nej

 

Besök ossÖppettider
 

Måndag     13.00 – 18.00
Tisdag       13:00-  20:00
Onsdag      13:00- 20:00
Torsdag     13:00 - 20:00
Fredag       13:00 - 22:00
Lördag       13:00 - 22:00
Söndag      13:00 - 18:00

  


Telefon 0910-710073
© 2022 Bowlingkompaniet
Information om cookies
::-: