Integritetspolicy

Bowlingkompaniet i Skellefteå AB

 

Vad är en personuppgift och vad är en handling av personuppgifter?

Medpersonuppgifter avses varje slags information (både direkt och indirekt) somkan kopplas till en levande person. Typiska personuppgifter är t.ex. personnummer, namn och adress, bilder ljudupptagningar, mejladress eller IP-adress. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftbehandling, som till exempel insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring eller bearbetning.

 

Personuppgiftsansvar

Bowlingkompaniet i Skellefteå AB (”bowlinghallen”, ”vi”) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Det ansvaret tar vi med stort allvar och kommer genom denna policy att beskriva på ett transparant och tydligt sätt hur vi samlar in, använder och lagrar dina uppgifter.

 

Du kan kontakta oss genom mail, telefon eller brev.

Bowlingkompaniet i Skellefteå AB

Org nr 556610-2199

Gymnasievägen 14b

931 57 Skellefteå

Telefon 0910-710073

E-post : info@bowlingkompaniet.com

 

När behandlar vi dina personuppgifter?

Bowlinghallen behandlar dina personuppgifter vid bokning eller köp av aktivitet/produkt i Bowlingkompaniet i Skellefteå AB, som t.ex. bowling, barnkalas, nöjeskoncept. Samt vid administrativ hantering vid sportbowling, som t.ex. skåpregister, månadskort. Vi behandlar dina personuppgifter när du ansöker om anställning eller i övrigt söker kontakt med oss.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

De uppgifter som Bowlingkompaniet i Skellefteå AB har är sådana somdu själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina bokningar, köp och hur du använder våra tjänster.

 

Varför och vad samlar vi in för uppgifter?

Beroende på relationen/ändamålet du har till Bowlingkompaniet i Skellefteå AB sparas olika personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar registreras i olika register utifrån relation/ändamål oh används dels för att administrera kund och medlemsförhållandet- dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera vår relation.

 

Vid bokning av aktivitet förekommer det att kunden/huvudkotakten lämnar personuppgifter som namn och allergier om andra personer som är med i bokningen. Vi förutsätter att kunden/huvudkontakten har fått samtycke att lämna ut dessa uppgifter från alla personer som är med i bokningen.

Här nedan beskriver vi olika ändamål/relation du har till bowlinghallen och vilka person uppgifter vi behandlar.

Ändamål

Exempel på personuppgifter vi behandlar

Bokning av bowlingbana via telefon eller mail.

För och eller efternamn, vid fakturering även faktura information samt tid och datum

Bokning av nöjeskoncept (bowling med mat)

För och efternamn samt telefon nummer till huvudkontakt, tid och datum. faktura information, ev .allergier, dialog historik (t.ex. mejl)

Barnkalas

För och efternamn samt telefon nummer till huvudkontakt, tid och datum. faktura information, ev .allergier, dialog historik (t.ex. mejl)

Företagsbokning av aktivitet

För och efternamn samt telefon nummer till huvudkontakt, tid och datum. faktura information, ev .allergier, dialog historik (t.ex. mejl)

Hyra skåp

För och efternamn, klubbtillhörighet

Köpa bowlingutrustning

Biometriskinformation om händer, för och efternamn

Hallkort

För och efternamn, klubbtillhörighet

 

Barn bowlar gratis

(uppgifterna raderas när barnet fyllt 15 år)

För och efternamn till förälder, telefonnummer, email, postadress, födelsedatum, besöksstatistik

Snittlistor vid interna tävlingar, såsom korp och seniorligor

För och efternamn, bowlingresultat

 

Utöver exemplen ovan använder Bowlingkompaniet i Skellefteå AB’s webbplats så kallade cookies när du besöker vår webbplats.

 

Uppgifter kring allergier eller mat preferenser samlas in av bowlinghallen vid t.ex. bokningsprocessen vid nöjeskoncept eller barnkalas. Uppgifterna samlas in för att skapa en bättre upplevelse. Uppgifterna kan inte i bokningssystemet kopplas till en direkt person. Sparas i hallens bokningssystem.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

De finns även i några av de administrativa verktyg vi använder och kommer att dela dina personuppgifter med (se nedan).

 

Leverantör                                                Ändamål

Nutid AB (Pc kassa)                                 Kassa, faktura systen

VBS Bowling AB                                       Bokning & bowlingsystem 

Inexchange                                               Faktura system

3dg webbpartner                                    Hemsideleverantör och email

Meriq AB                                                  Resultat återgivning, bokning online

 

Vid behandling av personuppgifter i någon annan situation, lämnas personuppgifterna inte ut till någon utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlats in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig dvs. tillhandahålla  aktiviteten, fakturera m.m. bowlinghallen behåller inte dina uppgifter längre än ett år efter att kundförhållandet upphört.

De uppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla de krav som är satt på oss enligt Sveriges bokföringslag sparas i 7 år.

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har alltid rätt att begära ut vilka personuppgifter Bowlingkompaniet i Skellefteå AB har sparade om dig eller kontakta oss för att få mer information om registerutdrag. Du kan mär som helst återkalla ditt samtycke och vi raderar alla dina personuppgifter.

Du har även rätt att begära att personuppgifter ändras, rättas eller kompletteras. För att få mer information om, radera eller begära ändring av personuppgifter, kontakta oss.

Besök ossÖppettider
 

Måndag     13.00 – 18.00
Tisdag       13:00-  20:00
Onsdag      13:00- 20:00
Torsdag     13:00 - 20:00
Fredag       13:00 - 22:00
Lördag       13:00 - 22:00
Söndag      13:00 - 18:00

  


Telefon 0910-710073
© 2022 Bowlingkompaniet
Information om cookies
::-: